برکناری پارسایی از مخابرات منطقه گیلان

یدالله حسنی مریان جانشین شد

به گزارش تالشان نیوز: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، علیرضا پارسایی را از سرپرستی این شرکت در منطقه گیلان برکنار کرد.

بر اساس این خبر، آقایان علی نوروزی به عنوان جانشین مدیر مخابرات منطقه مازندران، یدالله حسنی مریان به عنوان جانشین مخابرات منطقه گیلان، سیاوش شهبازی، به عنوان جانشین مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی و حبیب الله شبستانی، به عنوان جانشین مدیر مخابرات منطقه زنجان منصوب شدند.

علیرضا پارسایی از مردادماه سال ۹۸ به عنوان سرپرست شرکت مخابرات منطقه گیلان منصوب و جایگزین آمویی مدیرعامل پرحاشیه این شرکت در گیلان شده بود.

گفتنی است، انتخاب جانشین برای مدیر مخابرات منطقه گیلان تا زمان انتخاب مدیرعامل صورت گرفته است.

این تغییرات در حالی صورت گرفته که گیلان این هفته میزبان رئیس جمهور است.