بیانیه مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی:

پزشکیان نماد پاکدستی، اخلاق مداری و تخصص گرایی در میدان های اجرایی و تقنینی است

مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی حمایت خود را از مسعود پزشکیان اعلام کرد.

به گزارش تالشان نیوز ، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در گیر و دار ناامیدی قاطبه ی شهروندان ایران در باب توسعه، آبادانی، حفظ کرامت انسانی، فرهنگ، نشاط سیاسی و اجتماعی، افزایش آسیبهای اجتماعی، فساد افسار گسیخته و سیستماتیک و بسیاری دیگر از معضلات بار شده بر پیکر نحیف ایران و ایرانی، به نظر می‌رسد فرصتی فراهم شده است که می تواند برای تغییر ریل سیاستهای ضد منافع ملی و ضد رفاه و معیشت و آبادانی کشور به ریل گذاری توسعه پایدار ایران منجر گردد و نوید روزهای خوبی به چشم و گوش‌های ایرانیان رساند.

آنچه امروز نیاز میهن عزیزمان است پاکدستی در برابر فساد های افسار گسیخته، نگاه توسعه محور در برابر واپس گرایی، استفاده از نخبگان و متخصصین و فرهیختگان در برابر خالص سازی، شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در برابر ناامید سازان مردم، نگاه واقع گرایانه به معضلات جوانان و معیشت مردم در برابر شعار زدگی، نگاه فرهنگی به فرهنگ در برابر توهم دانایی و تعامل جهانی در برابر تنش زایی می باشد.

مجمع دانش آموختگان ایران با توجه به فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور در ابعاد داخلی و بین المللی بعنوان عضوی از جبهه اصلاحات ایران حمایت قاطع خود را از دکتر مسعود پزشکیان که نماد پاکدستی و اخلاق مداری و تخصص گرایی و مجرب در میدان های اجرائی و تقنینی در کنار توسعه مداری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است را اعلام میدارد و از عموم مردم ایران دعوت می‌نماید تا با حمایت خود از دکتر پزشکیان برگی تازه را در ایرانی جدید بگشایند و همچنین با حضوری بیشمار و حماسه ساز، به تمام مطالبات خویش را با حضور در پای صندوق های رای به نمایش بگذارند که تا همه بدانند میزان رای ملت است و بس.