او را با شهردار انتخابات ۱۴۰۰ مقایسه کنید؛

نمره مثبت به رحیم شوقی؛ حضور شهردار رشت در کنار نیروهای آتش‌نشانی به جای کارزار انتخاباتی 

از آن گذشته شوقی در طول انتخابات ریاست جمهوری برخلاف اعضای شورا در کارزار تبلیغاتی خاصی شرکت نکرد. هرچند علایق اصولگرایی شوقی بر کسی پوشیده نیست، او کارکنان شهرداری را مجبور به تمکین از اکثریت شورا و یا حضور در پای ستادهای انتخاباتی نکرد

تالشان نیوز : حضور شهردار رشت در کنار نیروهای آتش‌نشانی برای رفع آبگرفتگی معابر مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

رحیم شوقی به جای حضور در مراکز تبلیغاتی انتخاباتی به وظیفه اصلی خود پرداخت و حتی در ساعت غیرکاری شبانه نیز مشغول کار کردن بود.

از آن گذشته شوقی در طول انتخابات ریاست جمهوری برخلاف اعضای شورا در کارزار تبلیغاتی خاصی شرکت نکرد. هرچند علایق اصولگرایی شوقی بر کسی پوشیده نیست، او کارکنان شهرداری را مجبور به تمکین از اکثریت شورا و یا حضور در پای ستادهای انتخاباتی نکرد و برخی از نیروهای شهرداری در ستادهای دیگر هم حضور داشتند و منعی در این زمینه دریافت نکردند.

این را بگذارید کنار شهردار رشت در انتخابات پیشین ریاست جمهوری که کل پیاده راه و حتی بنر بغل ساختمان ساعت را به کاندیدای احتمالی پیروز داده بود و موجبات شکایات فراوانی گردیده بود. در آن زمان حتی یک برنامه تبلیغاتی در پاک محتشم رشت از سوی شهرداری ترتیب داده شده بود که سخنران مراسم به صورت غیرمستقیم کاندیدای مورد نظر خود را تبلیغ می‌کرد. جالب است آن شهردار متعلق وابسته به دولت دوازدهم بود که همه تخم‌مرغ خود را روی سبد کاندیدای پیروز احتمالی گذاشته بود و چون به چیزی دست نیافت، حال دوباره طرفدار کاندیدای اصلاحات شده است. هر کاندیدایی که پیروز می‌شود باید مواظب شخصیت‌های فرصت طلب باشد.