مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل خبر داد :

محور ماسوله به خلخال توسط اداره کل راهداری اردبیل اسفالت میشود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت : با توجه به درخواست‌های مکرر مردم شهرستان در جریان سفر وزیر کشور به خلخال ، آسفالت ۱۳ کیلومتر از باقیمانده مسیر خاکی در حوزه استحفاظی استان گیلان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل واگذار شد و این محور به زودی به طور کامل آسفالت خواهد شد.

به گزارش تالشان نیوزکلیم‌الله وثوقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: عملیات آسفالت مسیر ارتباطی خلخال به ماسوله در حوزه استحفاظی استان اردبیل اجرا شده است و باقی مانده مسیر در داخل حوزه استحفاظی گیلان هم توسط اداره کل راهداری استان اردبیل اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر مردم شهرستان برای پوشش کامل آسفالت این مسیر توریستی، در جریان سفر وزیر کشور به خلخال ، آسفالت ۱۳ کیلومتر از باقیمانده مسیر خاکی در حوزه استحفاظی استان گیلان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل واگذار شد.

به گفته وثوقی ، طول مسیر جاده خلخال به ماسوله از مرکز شهر خلخال ۹۲ کیلومتر و از شهر کلور مرکز بخش شاهرود این شهرستان ۳۷ کیلومتر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از محور توریستی خلخال به ماسوله به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی گردشگری استان اردبیل در جنوب این استان یاد کرد که با تکمیل آسفالت آن امکان ورود گردشگران از ماسوله در استان گیلان به شهرستان خلخال و سایر مناطق استان اردبیل فراهم می‌شود.

وی در ادامه تکمیل عملیات اجرایی پروژه ایجاد روشنایی در جاده خلخال با اسالم را از دیگر پروژه‌های راهسازی فعال این شهرستان ذکر کرد و گفت: برای اجرای این پروژه که بیش از ۱۰ سال معطل مانده بود، ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

کلیم‌الله وثوقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: عملیات آسفالت مسیر ارتباطی خلخال به ماسوله در حوزه استحفاظی استان اردبیل اجرا شده است و باقی مانده مسیر در داخل حوزه استحفاظی گیلان هم توسط اداره کل راهداری استان اردبیل اجرا خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر مردم شهرستان برای پوشش کامل آسفالت این مسیر توریستی، در جریان سفر وزیر کشور به خلخال ، آسفالت ۱۳ کیلومتر از باقیمانده مسیر خاکی در حوزه استحفاظی استان گیلان به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل واگذار شد.

به گفته وثوقی ، طول مسیر جاده خلخال به ماسوله از مرکز شهر خلخال ۹۲ کیلومتر و از شهر کلور مرکز بخش شاهرود این شهرستان ۳۷ کیلومتر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از محور توریستی خلخال به ماسوله به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی گردشگری استان اردبیل در جنوب این استان یاد کرد که با تکمیل آسفالت آن امکان ورود گردشگران از ماسوله در استان گیلان به شهرستان خلخال و سایر مناطق استان اردبیل فراهم می‌شود.

وی در ادامه تکمیل عملیات اجرایی پروژه ایجاد روشنایی در جاده خلخال با اسالم را از دیگر پروژه‌های راهسازی فعال این شهرستان ذکر کرد و گفت: برای اجرای این پروژه که بیش از ۱۰ سال معطل مانده بود، ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.