صدور حکم شهردار اسالم از سوی استاندار گیلان

صداقت دوست رسما به عنوان شهردار اسالم منصوب شد


به گزارش تالشان نیوز طی حکمی از سوی استاندار گیلان سیف اله صداقت دوست منتخب شورای شهر اسالم پس از تایید صلاحیت از سوی وزارت کشور به عنوان شهردار شهر اسالم منصوب گردید.
صداقت دوست پیشتر عضو شورای شهر اسالم بود که با انتخاب وی سعید تقی نیا عضو علی البدل شورا به شورای شهر اسالم راه خواهد یافت.