رژه ی کرونایی اتوبوس های حامل گردشگران در روزی که قومپز فرمانده در رفت / شاه کوئی: تورها فاقد مجوز بوده و میبایست به نیروی انتظامی گزارش دهید !

به گزارش تالشان نیوز همانطور که پیشتر در گزارشی به رزرو تورهای گردشگری برای سفر به مناطق ییلاقی تالش اشاره شد متاستفانه علی رغم هشدارهای بازدارنده ی فرماندار تالش مبنی بر جلوگیری از ورود تورهای گردشگری به شهرستان ، اما این تورها به روایت فضای مجازی در سرتاسر شهرستان قابل مشاهده هستند


طوری که سطح شهر با پارک اتوبوس های حامل گردشگران به صحنه رژه کرونایی اتوبوس ها تبدیل شده و به یمن اهمال مسئولین ستاد کرونا تمام افرود های پاترول و حتی نیسان های باری توسط تورها اجاره شده و به مناطق ییلاقی عزیمت داده شدند
این در حالیست که حسین شاه کویی در اخرین جلسه ستاد کرونای شهرستان، برخورد نیروهای انتظامی و نظامی را در جلوگیری از ورود گردشگران به گردشگاه های شهرستان خواستار شده بود!!


با توجه به تفاسیر ارائه شده از شرایط موجود در شهرستان میتوان در خصوص فلسفه ی وجودی ستاد مبارزه با کرونای تالش این تحلیل را ارائه داشت که مصوبات این ستاد تنها در خصوص اصناف قابلیت اجرایی دارد و در سایر موارد در حد شعار محسوب میشود و مصرف رسانه ای دارد و یا اینکه اساسا دستورات و مواضع حسین شاهکوئی به عنوان فرمانده ستاد مبارزه با کرونا خوانشی در نزد مسئولان زیربط ندارد و دارای ضمانت اجرایی نیست و کسی بدان توجهی نمیکند !

از سویی دیگر فرماندار تالش در پاسخ به هشدار یکی از خبرنگاران شهرستان در خصوص ورود چند هزار نفری گردشگران از اقصی نقاط کشور به تالش با جمله ی کوتاهی مینویسد :  سلام این گونه تورها فاقد مجوز بوده و میبایست به نیروی انتظامی گزارش دهید !!
فرماندار تالش که سابقا دبیر ستاد مبارزه با کرونای استان گیلان بوده است در حالی از مردم و یا خبرنگاران خواسته تا تخلفات تور ها را به نیروی انتظامی گزارش دهند !!! که ستاد کرونا میتوانست با کمترین نظارت روی برگه کنترل تردد مبدا و مقصد اتوبوس ها مانع از این فاجعه و عواقب ان گردد


این روایت از عملکرد ستاد کرونای شهرستان تالش مشابه یک واقعه تاریخی است ، به این ترتیب که امده است :
ارتش عثمانی در جنگ چالدران با ایرانیان با استفاده از توپ مشقی ” قومپوز ” که در ان باروت به کار نمیرفت و تنها صدای مهیبی داشت و بسیار دود زا بود سالها به عنوان عامل بازدارنده و ترس و وحشت در میان ارتش ایرانیان استفاده مینمود تا انکه ماهیت این توپ جنگی اشکار گشت و از ان زمان به عنوان اصطلاحی به معنی “سخنی بی پشتوانه غیر واقعی تنها برای تهدید “وارد ادبیات زبان فارسی گشت که به نحو احسن توسط فرمانده ستاد کرونای تالش در مواضعی سخت و تند به در شد البته با این تفاوت که هیچ کسی صدای مهیبش را نشنید و توجهی هم نکرد


باید دید جناب اقای فرمانده محترم عواقب این قومپز در کردن را به جان خواهد خرید یا خیر ؟!