رفع معارض پروژه ی احداث تونل الماس در دستور کار فرمانداری تالش و خلخال

جلسه رفع معارض خروجی های تونل ۱ و ۲ الماس با حضور معاونین عمرانی فرمانداری های تالش و خلخال برگزار شد.

به گزارش تالشان نیوز پس از جلسه مشترک فرمانداران تالش و خلخال، جلسه رفع معارض خروجی های تونل ۱ و ۲ خلخال به اسالم با حضور معاونین عمرانی فرمانداری های تالش و خلخال در محل بخشداری اسالم برگزار شد.

در این جلسه تعیین مهلت زمانی یک هفته ای برای بازدید کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و فهرست برداری عرصه و اعیان خروجی تونل ۱ با حضور نماینده بخشداری اسالم، شورای اسلامی بخش و نماینده دامداران در دستور کار قرار گرفت.

و همچنین مقرر شد پرونده کارشناسی به کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان جهت تعیین تکلیف ارسال گردد.