رفع تصرف زمین ۳ میلیارد تومانی در رضوانشهر

به گزارش تالشان نیوز : فرمانده انتظامی گیلان گفت : ماموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی ، ۹۰۰ مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی در روستای کلیمان رضوانشهر را با حکم قضایی از یک متصرف پس گرفته شد.

سردار عزیز اله ملکی با بیان اینکه متصرف این زمین را به صورت غیرقانونی با سیم خاردار محصور کرده بود، افزود: با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، همه آثار تصرف جمع‌آوری و متخلف ۶۲ ساله به مرجع قضایی معرفی شد.

وی گفت: کارشناسان ارزش زمین رفع تصرف شده را ۳۶ میلیارد ریال برآورد کردند.