توسط نیروهای امنیتی و انتظامی اتفاق افتاد

دستگیری یکی از مسئولان واحد های منابع طبیعی شهرستان تالش به اتهام مشارکت در قاچاق چوب

به گزارش تالشان نیوز طی دو روز گذشته خبری در راه رو های اداره منابع طبیعی تالش میان همکاران این اداره و مراجعه کنندگان مبنی بر دستگیری یکی از مسئولان واحد های منابع طبیعی تالش در حال دست به دست شدن است

به نقل از منابع غیر رسمی این مدیر حفاظتی منابع طبیعی که از چندی پیش تحت نظر ماموران امنیتی شهرستان بوده پس از سلسه اعترافات قاچاقچیان چوب به اتهام مشارکت در قاچاق و هم دستی با آنان دستگیر و با حکم مقام قضایی راهی زندان شده است

گفته میشود ۴ نفر دیگر در این پرونده دستگیر و روانه زندان شده اند

نکته جالب انکه این مدیر حفاظتی پیشتر در مسئولیت خود به خاطر برخورد با قاچاقچیان چوب مورد تشویق و ستایش مدیران خود بوده و به همین علت در ماه های گذشته به ریاست یکی از ادارات مهم امور منابع طبیعی در شهرستان ترفیع یافته بود

اخبار تکمیلی به زودی