داستان پرماجرای پرستاران ۸۹ روزه/ با فروکش کردن کرونا با پرستارها قرارداد بسته نمی‌شود

به گزارش تالشان نیوز : روند ابتلاء به کرونا در ایران کاهش یافته است؛ به تبع این موضوع برخی از گروه‌های پرستاری که از قراردادهای مستمر محروم هستند در معرض بیکاری قرار گرفته‌ و با خاتمه قرارداد موجه شده‌ و برخی نیز در انتظار اتمام قرارداد به سرمی‌برند.


محمد شریفی‌مقدم (دبیرکل خانه پرستار) معتقد است، تعداد نیروی پرستار حاضر در کادر درمان کشور کافی نیست. به گفته وی، عقد قرارداد ۸۹ روزه به معنای استثمار نیروی پرستار است.


بیکاری پرستاران در شرایطی اتفاق می‌افتد که کمبود نیروی پرستار هر روز جدی‌تر می‌شود چرا که به موازات افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی، پرستار به کادر بیمارستان‌ها اضافه نشده و پرستاران ناچار به اضافه‌کاری اجباری هستند.


قرار بر این بود تا ۱۹ هزار نفر پرستار در سال ۹۸ و ۹۹ در بخش دولتی استخدام شوند اما منابع مالی برای تامین اعتبار این میزان استخدام هنوز بطور شفاف مشخص نشده است.


این همه درحالی‌ست که فعالان صنفی پرستاری از نیاز و ضرورت جذب حدود ۳۰ هزار نیروی پرستار بیکارسخن می‌گویند.