حسن محمدپور به عنوان شهردار لیسار انتخاب شد

به گزارش تالشان نیوز اعضای شورای شهر لیسار در جلسه روز پنج شنبه ۱۸ آذر با بررسی برنامه های حسن محمدپور شهردار اسبق شهر تالش وی را به عنوان شهردار آینده شهر لیسار برگزیدند.

گفتنیست که تا پایان مراحل اداری و اخذ استعلامات از مراجع ذی صلاح و صدور حکم از سوی استاندار گیلان شهرداری لیسار توسط سرپرست شهرداری اداره خواهد شد.