محمدیاری خطاب به وزرای آموزش و پرورش و کشور

انتصاب مدیران در حوزه شما براساس سلایق سیاسی انجام می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسن محمدیاری در نشست علنی (سه شنبه 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به وزیر نیرو گفت: براساس فرآیند بکارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی تحت نظام ارزشی در جامعه باید از آقای اردکانیان پرسید که شما مدیر آبفای استانی خود را براساس این شاخص ها به کار گرفته اید؟

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مدیر حتی اصول اولیه را در کار رعایت نمی کند و به اوامر و توصیه های قانونی شما توجهی ندارد و با عزل و نصب های خودسرانه به دنبال فروکش کردن عطش خود است، بنابراین برای چندمین بار تذکر می دهم جلوی عملکرد سلیقه ای و باندی را در این حوزه بگیرید.

وی تاکید کرد: من بارها بر تعامل با دولت بر حسب منویات مقام معظم رهبری تاکید داشته ام، اما گویا بر دولتمردان مشتبه شده و برای خود حاشیه امن ایجاد کرده اند، گویا جایگاه آنان دیگر تثبیت شده و تمایلی به همکاری با نمایندگان نداشته و نقش نظارتی مجلس را به حاشیه برده اند.

محمدیاری خطاب به وزرای آموزش و پرورش و کشور تصریح کرد: جای تأسف دارد که انتصاب مدیران در حوزه شما براساس سلایق سیاسی انجام می شود؛ در حالی که عناصر مورد نظر شما یک شبه ردای ریاست بر تن می کنند و بر کرسی مدیریت تکیه می زنند، بقیه به بهانه های مختلف کنار گذاشته می شوند که این ظلمی نارواست که برخی با نگاه های سیاسی کنار گذاشته می شوند و مردم نمی توانند از ظرفیت های انسانی متخصص و متعهد آنها استفاده کنند./