تغییرات احتمالی در استانداری گیلان

تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان

به گزارش پایگاه خبری تالشان نیوز هفته هاست گمانه زنی بر سر جایگزینی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی بالا گرفته و از گزینه های مختلفی برای تصدی این سمت نام برده میشود

یکی از این گزینه های مطرح شده علی اوسط اکبری مقدم معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان میباشد که به نظر به کرسی مدیر عاملی منطقه آزاد به نسبت سایر گزینه ها نزدیک تر است

همزمان با این انتقال قریب و الوقوع از اسامی متعددی نیز برای جایگزینی علی اوسط اکبری مقدم به عنوان معاونت هماهنگی عمرانی نام برده میشود که در این میان نام مدیر کل دفتر فنی استانداری گیلان سیروس شفقی به عنوان گزینه ای بالقوه قابل مشاهده است


به نظر شهردار سابق شهر تالش فرماندار شهرهای آستارا و رشت و لنگرود و کرج از اقبال بلندی برای تصدی کرسی مهم معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان برخوردار است

قطعیت تغییرات احتمالی برشمرده شده تا روزهای نه چندان دور اشکار خواهد شد