تقویت آب شرب ۳۲۰ خانوار بخش اسالم

به گزارش تالشان نیوز حامد آذر مدیر شرکت آب و فاضلاب تالش گفت: روز گذشته با راه اندازی یک دستگاه پمپ، آبدهی چاه روستای پیر هرات از هشت به ۱۴ لیتر در ثانیه افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه برای نصب و راه اندازی پمپ، ۸۳۰ میلیون ریال هزینه شده، افزود: با انجام این عملیات ۳۲۰ خانوارر روستاهای لمر علیا، میانده، علیسرا، سیاه اعلم و خالسرای ۵۷ و ۵۹ از آب شرب با فشار مطلوب برخوردار شدند.

روستای پیر هرات از روستاهای کوهپایه ای و زیبای بخش اسالم شهرستان تالش است