توسعه یافتگی تالش در گرو نفع عده ای در عقب ماندگی

تداوم بی توجهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در تالش

به گزارش تالشان نیوز در شرایط فعلی کشور که دولت با محدودیت منابع دست و پنجه نرم میکند ، جذب سرمایه گذار و هدایت ان به بخش تولید، بازرگانی و تجارت از عوامل مهم توسعه یافتگی محسوب میشود

متاستفانه شهرستان تالش با وجود ظرفیت های فراوان در حوزه های مختلف به دلیل نبود عزم جدی و نا اشنا بودن مسئولین به ادبیات جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی سالهاست از توسعه یافتگی بدور مانده است

یازدهم اردیبهشت ماه حسن محمدیاری نماینده ی مردم تالش در مجلس شورای اسلامی در جلسه ی کارگروه امور اقتصادی با محوریت ایجاد اسکله و بندر توسط بخش خصوصی از گزاره ی ” سنگ اندازی عده ای معلوم الحال ” استفاده نمود که دلیل و شرح این جمله توسط ایشان مغفول ماند

در حالی که موکلین ایشان حق دارند موانع توسعه یافتگی شهرستان را بدانند و ایشان نیز وظیفه دارند شفافیت در مواضع خود را پیشه گیرند در غیر این صورت میتوان گفت این مواضع بیشتر برای مصرف داخلی در نزد مردم برای توجیه تاخیر در انجام پروژه بیان شده است

تالشان نیوز علی رغم سکوت مسئولین در قبال مواضع خود طی روزهای اتی ضمن پرده برداری از ماهیت اصلی پروژه بندر توسط بخش خصوصی، موانع اغاز پروژه بندر در تالش را در گزارش مفصلی ارایه خواهد داد و مردم پی خواهند برد که کدام یک از مسئولین در راستای برخی تسویه حساب ها به دنبال توقف پروژه بندر در تالش بوده اند!

در راستای عدم جدیت مسئولین در راستای هدایت سرمایه گذاران به بخش تولید و تجارت اخیرا شنیده شده است یک سرمایه گذار غیر بومی با هدف احداث یک پروژه ی بزرگ صنعتی با میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان بدون اتکا به تسهیلات بانکی با اشتغال مستقیم بیش از ۴۰۰ نفر به مسئولین شهرستان تالش مراجعه داشته که تاکنون پیشرفتی در کار حاصل نگشته است

امید است تعلل مسئولین به تسریع در انجام این پروژه به انصراف سرمایه گذار و انتقال طرح به شهر دیگری در استان گیلان نیانجامد
این در شرایطیست که چندین دهه از اجرای اخرین پروژه بزرگ صنعتی و تجاری در حوزه ی شهرستان های تالش ماسال رضوانشهرمیگذرد و مردم منطقه در رنج حاصل از فقر و بیکاری به سر میبرند