خانه به دوشیه اتاق اصناف

بی حرمتی به بازار پیرو غفلت رئیس اسبق

در پی اجرای دستور قضایی و پلمب ساختمان اتاق اصناف تالش ، کلیه اسباب و تجهیزات و اسناد اتاق اصناف تخلیه شد.

به گزارش تالشان نیوز اتاق اصناف هر شهرستان نمود آبرو و اعتبار بازاریان و کسبه ی ان شهرستان محسوب میشود که در تنظیم گری بازار و ارائه خدمات و جلوگیری از بی نظمی در بازار نقش اساسی دارد.

اوایل هفته جاری بود که پیرو حکم دادگاه تجدید نظر ساختمان اتاق اصناف تالش رسما پلمب شد .

پلمب ساختمان اتاق اصناف تبعات سنگینی را در پی داشت و بازاریان و کسبه از ارائه هر گونه خدمات از صدور پروانه تا تمدید پروانه تا حتی امورات جاری چون بازرسی و رسیدگی به شکایات تخلفات محروم ماندند.

انتظار میرفت در سالهای گذشته و در پی شکایت شاکیان خصوصی ، روسای اسبق اتاق اصناف که از قضا از اقوام شاکیان خصوصی بودند اقدامات لازم جهت دفاع از حقوق اتاق اصناف و بازاریان تالش و یا مصالحه با شاکیان خصوصی را در دستور کار قرار میدادند.

البته شنیده ها حکایت از ان دارد در مقطعی پیرو اغفال یکی از روسای اتاق اصناف تا حتی اقدامات حقوقی اولیه هم در دفاع از حقوق بازاریان تالش صورت نپذیرفته است تا جایی که به یکباره و در غفلت اتاق اولین رای محکومیت اتاق از سوی دادگاه دریافت شده است.

اتاق اصناف تالش در اعتراض به حکم قضایی معتقد است با توجه به حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر خلع ید شش دانگ ملک مذکور میبایست شش دانگ ملک مشاع فوق الذکر خلع ید میشد که با دستور قاضی اجرای احکام ، فقط اتاق اصناف پلمپ شد !

در حالی که اتاق اصناف امید داشت تا با کمک مسئولین شهرستانی این مشکل تا حصول توافق با شاکیان خصوصی حل شود اما در نهایت این اتفاق نیوفتاد و منجر به تخلیه اتاق اصناف شد.

گفتنیست صبح امروز کلیه اسباب و تجهیزات به همراه مدارک و اسناد اتاق از ساختمان قبلی تخلیه شد و به مکانی دیگر جنب بانک رفاه نقل مکان کرد.