عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:

بررسی طرح مجلس برای جذب نیروهای شرکتی

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شرکتی بودن افراد در سازمان‌های مختلف را ظلم در حق آنان دانست و تاکید کرد: مجلس طرحی را آماده دارد که طی آن تمام نیروهای شرکتی در دستگاه‌های مختلف جذب شوند و پس از بررسی بودجه ۱۴۰۰، به صحن علنی آورده می‌شود.

وی به جزئیات بیشتر این طرح اشاره و اظهار کرد: نیروهای شرکتی از طریق واسطه حقوق خود را دریافت می‌کنند و در این طرح پیشنهاد کردیم که با قطع دست واسطه‌گران، هر سازمانی به طور مستقیم حقوق پرسنل خود را پرداخت کند و از این طریق بحث کمبود منابع مالی نیز جبران می‌شود.