شیمی درمانی تالش و چند ابهام !

بخشی که برای درد مردم التیام نداشت اما برای مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش نام و نان داشت

پس از افتتاح چندین باره بخش شیمی درمانی تالش با حضور شخصیت های مختلف ، این بخش بار دیگر نه با حضور حسن محمدیاری نماینده فعلی تالش یا فرماندار و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بلکه با حضور عسگر اسلامدوست که مشخص نیست در حال حاضر چه عنوانی را یدک میکشد فعالیت خود را در ساختمان بیمارستان جدید آغاز کرد تا نشان دهد افتتاح بخش شیمی درمانی تالش هر زمان و هر لحظه به فراخور شرایط برای بسیاری از بوقلمون صفت های شهر تالش همچنان دارای نام و نان است.

به گزارش تالشان نیوز افتتاح بخش شیمی درمانی سرپایی بیمارستان شهید نورانی تالش موضوعیست که مدیران شبکه بهداشت و درمان تالش بیش از یک سال است که بر طبل توخالی ان مینوازنند .

هر چند که در ابتدای امر ظاهرا عملی مطلوب به نظر میرسید ولی در ادامه مشخص شد صدای دهلیست برای پوشاندن نقاط ضعف عملکرد مدیران متولی امر .

گفتنیست بخش شیمی درمانی سرپایی محلی برای انجام تزریقات بیماران تحت شیمی درمانی زیر نظر پزشک مخصوص انکولوژی میباشد و چنین بخشی نسبت به سایر بخش های درمانی با دستگاه ها و تجهیزات سنگین از نظر اعتباری هم بسیار ناچیز به نظر میرسد .

به هر ترتیب با وجود بوق و کرنای بیش از یک سال اخیر مدیریت شبکه بهداشت و درمان در خصوص راه اندازی بخش شیمی درمانی ، سرانجام پس از افتتاح اولیه در دهه فجر سال گذشته و افتتاحیه ثانویه در تاریخ ده تیر سال جاری و تکرار وعده های مکرر ، این بخش در هفته اخیر در تاریخ ۱۵ اسفند راه اندازی شد.

از نکات جالب توجه مراسم راه اندازی یا بهره برداری یا افتتاحیه بخش شیمی درمانی ، تغییر مکان بخش از بیمارستان قدیم شهید نورانی به ساختمان جدید بیمارستان شهید نورانی در طولارود میباشد.

ساختمانی که به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان با کمک خیرین ساخته و تجهیز شده بود و از قضا بخش شیمی درمانی در دو مقطع در محل بیمارستان قدیم نیز افتتاح شده بود !

حال جای سوال انجاست مدیران شبکه بهداشت و درمان تالش و دانشگاه علوم پزشکی چه توجیهی در خصوص هزینه های کلان ساخت و تجهیز ساختمان بیمارستان قدیم جهت افتتاح بخش شیمی درمانی خواهند داشت ؟

نکته دیگری که باید بدان توجه کرد مکان فعلی فعالیت بخش شیمی درمانی سرپایی در بیمارستان جدید شهید نورانی میباشد.

بر اساس گزارشات ، محل بخش n i c u بیمارستان جدید که مربوط به بخش مراقبت های ویژه کودکان میباشد و میبایست توسط مدیران بیمارستان تجهیز و راه اندازی ان مورد پیگیری از دانشگاه علوم پزشکی قرار میگرفت ، عملا به بخش شیمی درمانی سرپایی تعلق گرفته است.

با این اوصاف یکی از بخش های مهم بیمارستان تعطیل و بخشی دیگر جایگزین ان شده است که مدیران متولی حوزه بهداشت و درمان تالش میبایست در خصوص چرایی تعطیلی بخش مراقبت های ویژه کودکان که وجودش جزو ضروریات بیمارستان میباشد توضیح دهند.

تاریخ راه اندازی و بهره برداری از بخش شیمی درمانی سرپایی و حاضرین در مراسم نیز در نوع خود جالب توجه به نظر میرسد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش که از نیروهای منصوب به حسن محمدیاری میباشد و بدون هیچ سابقه ای شبانه بر اثر برخی بده بستان های سیاسی به این مسئولیت حساس منصوب شده بود ، در طول انتخابات تالش از هیچ تلاشی در راستای کمک به پیروزی حسن محمدیاری دریغ نکرد .

تا جایی که به عنوان عضو هیات اجرایی انتخابات بر اثر برخی تخلفات مجبور به استعفای اجباری شد تا حتی در حوزه ی اداری نیز اقدام به برخورد و جابه جایی برخی نیروهای با سابقه شبکه بهداشت و طرفدار سایر کاندیداها نمود.

با این حال مدیر شبکه بهداشت و درمان تنها چهار روز پس از انکه کاندیدای مطلوب وی حسن محمدیاری در انتخابات شکست خورد ، مراسم بهره برداری از بخش شیمی درمانی در ساختمان جدید بیمارستان شهید نورانی تالش را با دعوت از حامیان یاسر اسلام دوست و عسگر اسلام دوست ابوی نماینده منتخب مردم تالش برگزار کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش در این مراسم در حالی نسبت به ارایه گزارشات کاری به عسگر اسلام دوست اقدام میکند که از نظر قانونی و حقوقی چنین مراسمی با مدعوین حاضر هیچ سنخیتی قانونی ندارد.

به نظر میرسد این اقدام مدیر جوان شبکه بهداشت و درمان تالش تنها ۴ روز پس از شکست کاندیدای مطلوب خود در راستای تلاش برای ابقا در مدیریت سیاسی جدید شهرستان میباشد .

به هر ترتیب حواشی افتتاح و بهره برداری بخش شیمی درمانی تالش نشان داد این بخش بیش از انکه التیامی بر درد مردم باشد محلی برای کسب نام و نان برخی بوقلمون صفت های تازه به دوران رسیده تالش می باشد.

باید دید بوقلمون صفت های سیاسی تالش در اینده چه سرنوشی را در پیش خواهند داشت.