دکتر شیخان در نشست صمیمی با مردم پونل رضوانشهر:

با چوب تالش کارگاه های صنعتی قم و اراک را به سود رسانده ایم / نخبگان را طرد و بی دانش ها را جذب صنعت کرده اند / باید از جلو نظام بدهیم تا هر کس در جای خود قرار گیرد / اکوسیستم صنعت در منطقه دچار رانت و آلودگی است / چوکا به شرط مدیریت صحیح، ظرفیت  ایجاد حداقل ۵ هزار شغل را دارد / تالش می تواند دست کم ۱۰ کارخانه صنعتی داشته باشد / به جای فردمحوری، نهاد جمعی نمایندگی را  تشکیل می دهیم 

تالشان نیوز : دکتر محمد مجاور شیخان، جمعه ۲۱ بهمن ماه در نشست صمیمی با مردم پونل رضوانشهر با بیان این که ساختار اقتصادی حاکم بر منطقه ما ناعادلانه است، گفت: چوکای تالش  ریشه در منطقه ما دارد، اما متاسفانه امروز شاهد آن  هستیم که به جای جذب  افراد متخصص  در این صنعت، ناکارآمدها به کار گرفته می‌شوند.

وی با بیان اینکه اکوسیستم صنعت ما دچار  رانت و آلودگی شده است، گفت: این چرخه باطل و ناصواب باید پایان یابد و ما به آن پایان خواهیم داد. آمده ایم  تغییر ایجاد کنیم  و  این تغییر، قطعی و شدنی است.

شیخان با تاکید بر اینکه امروز تالش می‌تواند دست کم ۱۰ کارخانه صنعتی داشته باشد، گفت: کارخانه صنعتی چوکا  باید لااقل در سه بخش کاغذ، ورقه های چوبی و صنایع تبدیلی چوب فعال باشد؛ اما متاسفانه به جز بخش نخست، دو بخش دیگر آن  تعطیل است.

این فعال سیاسی ابراز تاسف کرد: با چوب تالش بزرگ کارگاه های صنعتی قم و اراک را به سود و درآمد رسانده ایم؛  در حالی که این کارگاه ها می توانستند و می توانند در  منطقه ما شکل بگیرند.

شیخان تاکید کرد: دارائی‌ها، منابع طبیعی  خدادادی و سرمایه های ما باید به نفع جوانان و در جهت  ایجاد اشتغال برای آنان مورد استفاده قرار بگیرند. آنهایی که مسئولیت داشته اند،  امروز باید پاسخ  دهند که به چه حقی سرمایه مردم را  نابود کرده  و صنایع تولیدی را به  سمت تعطیلی  برده اند.

وی با بیان این که مسیر توسعه از فراهم آوردن زیر ساخت ها می گذرد، گفت:  در منطقه رضوانشهر می توان کارخانه صنایع تبدیلی پتروشیمی ساخت و چوکا اگر‌درست اداره شود، ظرفیت ایجاد دست کم  ۵ هزار شغل را دارد.

او تصریح  کرد که باید به جای فرد محوری ، به سمت نهاد نمایندگی برویم و  متخصصان را در جایگاه  های شایسته خود قرار دهیم.

شیخان در این نشست صمیمی خاطرنشان کرد: ساختار اداری ما به سمتی رفته که  هیچ یک از افراد در  جای خود قرار ندارند، باید از جلو نظام بدهیم تا  افراد از  جایگاهی که شایسته  آن نیستند،  جدا شوند و  جای خود را به شایستگان دهند.

وی با تاکید بر این که  مردم ما در منطقه  و در خانه خود دچار مشکلند، گفت: ما در مسیر بی قانونی به سر می بریم  و  نتوانسته ایم از دانش و تخصص نخبگان منطقه بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه اکوسیستم صنعت ما دچار رانت و آلودگی است، گفت: این چرخه باطل و ناصواب باید پایان یابد و ما به آن پایان خواهیم داد. آمده ایم  تغییر ایجاد کنیم  و  این تغییر، قطعی و شدنی است.