کیوی ایران Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
دست رد کشاورزان و باغداران بر سینه سوداگران کیوی ؛ ارزان نمیفروشیم! 03 مهر 1402

دست رد کشاورزان و باغداران بر سینه سوداگران کیوی ؛ ارزان نمیفروشیم!

بازار کیوی در انتظار قیمت ۴۵ هزار تومانی؟

پس از هند امارات نیز کیوی ایران را پس فرستاد! 22 آذر 1400
ادامه سقوط جایگاه کیوی ایران در بازارهای جهانی

پس از هند امارات نیز کیوی ایران را پس فرستاد!

مدیر گمرک بندر شهید باهنر بندرعباس از برگشت خوردن محموله ۲۰ تنی کیوی از گمرک شهید باهنر بندرعباس خبر داد .