کمبود نیرو Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
اصرار وزارت بهداشت برای جذب ۶۰ هزار نیرو / کمبود حاد در گروه پرستاری 22 آذر 1401

اصرار وزارت بهداشت برای جذب ۶۰ هزار نیرو / کمبود حاد در گروه پرستاری

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال جاری درخواست ارائه مجوز استخدام برای ۶۰ هزار نیرو داریم، گفت: درخواست مصرانه داریم که این میزان مجوز استخدام نیرو را طی سال جاری به وزارت بهداشت ارائه دهند تا بتوانیم پروژه‌های جدید را افتتاح کنیم.