پیچ Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
جاده ی اصلاح شده ی پیچ تند و حادثه افرین روستای گتگسر تخریب شد! 30 فروردین 1401
جایگاه دفاع از تضییع حقوق بیت المال در تالش کجاست ؟

جاده ی اصلاح شده ی پیچ تند و حادثه افرین روستای گتگسر تخریب شد!

پیچ تند و حادثه افرین جاده ی روستای گردشگری گستگسر که با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیون تومان حدود سه سال پیش تصحیح شده بود توسط اداره منابع طبیعی تخریب شد.