پیرمرد دست فروش Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
برخورد قهرآمیز با پیرمرد گلیم فروش که هیچ آسیبی به منابع طبیعی وارد نمی کند قابل قبول نیست 11 مهر 1400
محمدیاری در تذکر شفاهی:

برخورد قهرآمیز با پیرمرد گلیم فروش که هیچ آسیبی به منابع طبیعی وارد نمی کند قابل قبول نیست

نماینده مردم طوالش در مجلس با اشاره به اینکه برخی بی تدبیری ها موجب می شود که نظام اسلامی هزینه دهد گفت : در مجلس در حال بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم و برخورد با این پیرمرد نشان می دهد که ما در مراحل ابتدایی این موضوع مانده ایم رئیس قوه قضائیه باید هیاتی را مسئول رسیدگی به این موضوع کند