پورحضرت Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
انتصابی با معیار خویشاوندی یا شایستگی ؟ 24 آذر 1400
داماد فرماندار اسبق رضوانشهر گزینه ی جدی فرمانداری ماسال

انتصابی با معیار خویشاوندی یا شایستگی ؟

شنیده ها حکایت از آن دارد مشاور حقوقی دفتر حسن محمدیاری در مجلس شورای اسلامی و داماد احمد بامداد فرماندار اسبق رضوانشهر به عنوان فرماندار شهرستان ماسال معرفی خواهد شد.