پوتین Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
نگاهی به رفتار دوگانه پوتین در استقبال از رییس جمهور ایران و آرژانتین! 17 بهمن 1400

نگاهی به رفتار دوگانه پوتین در استقبال از رییس جمهور ایران و آرژانتین!

مجموعه رفتارهای مسکو در قبال ایران نشان از آن دارد که این کشور نگاهش به ایران یک نگاه ابزارگرایانه بوده است و جمهوری اسلامی ایران برای روس ها یک کارت بازی در راهبرد این کشور در روابط بین المللی محسوب می شود.