پلیس راهنمایی و رانندگی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
ترافیک سنگین تالش و پنهان شدن مسئولین با وعده های رنگارنگشان پشت سنگر کوتاه پلیس راهنمایی و رانندگی 19 شهریور 1402

ترافیک سنگین تالش و پنهان شدن مسئولین با وعده های رنگارنگشان پشت سنگر کوتاه پلیس راهنمایی و رانندگی

آدرس غلط ندهید ! ترافیک تالش با یک گردان مامور راهور هم قابل حل نیست ، بلکه حاصل سالها نگاه تبعیض آمیز مرکز استان به تالش و همچنین انفعال مسئولین سیاسی استان و شهرستان است . به گزارش تالشان نیوز همزمان با ایجاد ترافیک سنگین طی چند روز اخیر در شهر تالش به سبب ورود […]