پل Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
 نام ات چه بود برادر 11 اردیبهشت 1400
برای کارگری که زیر پل در حال ساخت اسالم جان باخت

 نام ات چه بود برادر

نه دوربینی سمت خانه و خانواده ات چرخیده ، نه اسم و تصویری از تو جایی منتشر شده ، نه کسی بابت مرگ ات مواخذه شده ، نه مسئولی استعفا داده و نه حتی کسی بابت  تمام شدن یک‌ زندگی ،   عذر خواهی کرده است