پست برق Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
پست برق ۶۳|۲۰ در شهرستان رضوانشهر احداث میشود 15 آذر 1401
تقویت برق رضوانشهر با یاری دستگاه قضا

پست برق ۶۳|۲۰ در شهرستان رضوانشهر احداث میشود

دکتر احمد اقایی معاون پیشگیری از جرم دادگستری گیلان از موافقت دستگاه قضای استان با واگذاری عرصه ی منابع طبیعی جهت احداث پست برق ۶۳ | ۲۰ کیلو ولت جهت تقویت برق شهرستان رضوانشهر خبر داد

پروژه ملی احداث پست برق ۲۳۰/۶۰ کیلو ولت در تالش برگشت خورد! 17 شهریور 1400
با وجود تامین اعتبار و تاکید مدیران وقت برق منطقه ای گیلان

پروژه ملی احداث پست برق ۲۳۰/۶۰ کیلو ولت در تالش برگشت خورد!

نماینده وراث اراضی مد نظر برق منطقه ای گیلان جهت احداث پست برق 230/63 ، از کارشکنی یکی از کارمندان ارگان های دولتی به بهانه سهم خواهی از فروش و واگذاری 15 هزار متر از اراضی در مسیر برق فشار قوی کمربندی تالش خبر داد و گفت : علی رغم مراجعات به دستگاه های نظارتی دریافتیم برخی مسئولین وقت با این مافیا همکاری میکنند و نسبت به بازگشت اعتبار پروژه عام المنفعه پست بزرگ برق تالش بی اعتنا هستند .