پروایی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
ارثیه ای  وحشتناک 24 اردیبهشت 1400
یادداشتی از شهروز پروایی

ارثیه ای وحشتناک

نگاهی به وضعیت مبلمان شهری و آرایش نیروهای سیاسی واجتماعی مدیریت شهر تالش هر از گاهی چنان لرزه بر اندام می اندازد که واقع نگری ان جز افسردگی حاصلی نمی تواند داشته باشد.