پروانه فعالیت Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
الزام بانک های دولتی و خصوصی شهرستان به پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه و سند مالکیت اراضی کشاورزی و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی 05 آذر 1401
معاون برنامه ریزی فرماندار تالش خبر داد :

الزام بانک های دولتی و خصوصی شهرستان به پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه و سند مالکیت اراضی کشاورزی و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی

دادفر تاکید داشت : عدم همکاری بانک ها به معاونت برنامه ریزی فرمانداری تالش و دادستانی گزارش شود

<a href=تمامی مجموعه‌داران گیلان می‌توانند به صورت رسمی پروانه فعالیت دریافت کنند"> 18 آبان 1401

تمامی مجموعه‌داران گیلان می‌توانند به صورت رسمی پروانه فعالیت دریافت کنند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: تمامی مجموعه‌داران استان با ارائه مستندات می‌توانند به صورت رسمی پروانه فعالیت یک ساله و قابل تمدید دریافت کنند