پاچ باقلا Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
گیلان تنها تولید کننده پاچ باقلا در کشور 21 شهریور 1401
کشت پاییزه

گیلان تنها تولید کننده پاچ باقلا در کشور

پیش بینی شده کشاورزان گیلانی پاییز امسال ۲۹ هزار تن پاچ باقلا برداشت کنند.