قاسمی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
ول رستم قاسمی می‌رود، بعد خاندوزی 12 آذر 1400
خانه‌تکانی زود هنگام در دولت

ول رستم قاسمی می‌رود، بعد خاندوزی

با گذشت حدود چهار ماه از عمر دولت ابراهیم رئیسی ، گمانه زنی های رسانه ای از آغاز تغییرات زودهنگام در بدنه ی دولت حکایت دارد