فائو Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
<a href=سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانی‌ها چه قدر کمتر از جهان است؟"> 01 آذر 1401

سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانی‌ها چه قدر کمتر از جهان است؟

طبق اعلام فائو سرانه مصرف گوشت قرمز در فلسطین برای هر نفر ۹۷ کیلوگرم در سال است. در مقابل این رقم برای هر ایرانی کمتر از ۱۲ کیلوگرم در سال است.