غذای سالم Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
بهره گیری از صنعت هسته‌ای در افزایش تولید غذای سالم و کنترل آفات در گیلان 23 شهریور 1401

بهره گیری از صنعت هسته‌ای در افزایش تولید غذای سالم و کنترل آفات در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بهره گیری از صنعت هسته‌ای در افزایش تولید غذای سالم و کنترل آفات نقش بسزایی دارد و باید کشاورزی را به این سمت سوق داد.