عبدالعلی پژیان Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
بزرگداشت روز مشروطه در خانه نخستین شهردار رشت برگزار می شود 24 مرداد 1401
همراه با نمایش اسناد مشروطه؛

بزرگداشت روز مشروطه در خانه نخستین شهردار رشت برگزار می شود

به پاس سالروز صدور فرمان مشروطه، بزرگداشت روز مشروطه عصر امروز( ۲۴ مرداد) در خانه نخستین شهردار رشت برگزار می شود.