صندوق بازنشستگی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
تکلیف حقوق بازنشستگان روشن شد/ احکام جدید شهریور ماه می‌آید 20 مرداد 1401

تکلیف حقوق بازنشستگان روشن شد/ احکام جدید شهریور ماه می‌آید

بالاخره تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شد و اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه صورت خواهد گرفت.بر این اساس، می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد.