صنایع ایران Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
آیا مرگ برندها طبیعی است؟ 20 خرداد 1402
گزارش یک قتل

آیا مرگ برندها طبیعی است؟

«داروگر» در خبرها مرد و دوباره زنده شد. روزنامه‌ها یک روز از حال بد و روزگار ناخوش‌اش گفتند و روزی دیگر تکذیب کردند و از تداوم فعالیت‌هایش نوشتند. این تصویر امروز کسب‌وکارهای ایرانی است که دست بر قضا مورد تهاجم همزمان چند نیروی ویرانگر قرار گرفته‌اند. آن‌کس که سال‌ها تلاش کرده و کسب‌وکاری برای خود […]