شهردار پره سر Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
ابقای شهردار پره سر 24 مرداد 1400
گره ای که به دست فرماندار رضوانشهر باز شد

ابقای شهردار پره سر

شهرام شهابی با ۵ رای در سمت خود به عنوان شهردار پره سر ابقا شد