شعبان جعفری Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
کوتاهی ورزش و جوانان گیلان در بازسازی ورزشگاه تختی انزلی 24 مرداد 1401
رئیس شورای شهر انزلی مطرح کرد؛

کوتاهی ورزش و جوانان گیلان در بازسازی ورزشگاه تختی انزلی

شعبان جعفری تصریح کرد: نباید فقط از شهرداری انزلی انتظار داشت به تعهداتش در قبال این ورزشگاه عمل کند و پیمانکار اداره ورزش و جوانان هم باید نسبت به انجام تعهدات خود پایبند بوده و مشکلات مالی آن توسط ورزش و جوانان گیلان رفع شود.