شرکت کاشی خزر Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
۲۰۰ فرصت شغلی در احیاء فاز دوم کاشی خزر ایجاد خواهد شد 28 اردیبهشت 1401
مدیرکل صمت گیلان :

۲۰۰ فرصت شغلی در احیاء فاز دوم کاشی خزر ایجاد خواهد شد

مدیرکل صمت استان گیلان طی بازدید از فاز دوم؛ راه اندازی مجدد بخش تعطیل شده شرکت کاشی خزر تا یک ماه آینده و افزایش 200 شغل جدید در این شرکت خبر داد.