سیروس شفقی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
استاندار شرق گیلانی تا کجا تالشی ها را به بازی خواهد گرفت ! 21 آبان 1400
اسداله عباسی چراغ اول را با برکناری یک مدیر تالشی روشن کرد.

استاندار شرق گیلانی تا کجا تالشی ها را به بازی خواهد گرفت !

اسداله عباسی در اولین اقدام خود در حوزه انتصابات ، سیروس شفقی مدیرکل سابق دفتر فنی استانداری گیلان را برکنار کرد.

تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان 29 فروردین 1400
تغییرات احتمالی در استانداری گیلان

تکیه سیروس شفقی بر کرسی معاونت هماهنگی عمرانی استانداری گیلان

همزمان با این انتقال قریب و الوقوع از اسامی متعددی نیز برای جایگزینی اوسط اکبری مقدم به عنوان معاونت هماهنگی عمرانی مطرح است که در این میان نام مدیر کل دفتر فنی استانداری گیلان سیروس شفقی مشاهده میشود