سفیر روسیه Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
ادای احترام سفیر روسیه به تدوین کننده قرارداد ننگین ترکمنچای 24 بهمن 1400
تحقیر ملی توسط روس ها ادامه دارد

ادای احترام سفیر روسیه به تدوین کننده قرارداد ننگین ترکمنچای

سفیر روسیه در حالی با هشتگ فراموش نمیکنیم ، بر یادمان گریبایدوف سفیر سابق روسیه حاضر شد که وی به موجب تدوین قرارداد ننگین ترکمنچای و جدایی بخش عظیمی از هویت ملی و فرهنگی از کشور ، سرافکندگی تاریخی را برای ایرانیان باقی گذاشته است.