سعید تقی نیا Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
صدور حکم شهردار اسالم طی روزهای آتی 23 آبان 1400

صدور حکم شهردار اسالم طی روزهای آتی

شنیده ها حکایت از آن دارد سیف اله صداقت دوست با کسب صلاحیت از مراجع ذی صلاح طی روزهای اتی به عنوان شهردار شهر اسالم معارفه خواهد شد