رضا امیدی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
جامعه ایرانی برای حفظ هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند/ گزارش های رسمی بدتر از تصور جامعه است 13 آذر 1401
استاد دانشگاه تهران:

جامعه ایرانی برای حفظ هزینه مسکن خود ناچار است از تغذیه خود کم کند/ گزارش های رسمی بدتر از تصور جامعه است

«برخی می گویند بخشی از اظهارات جامعه درباره وضعیت خود واقعی نیست و بیشتر ذهنی و سیاه نمایی است درحالیکه گزارش های رسمی بدتر از آن چیزی است که جامعه تصور می کند.»