راهپیمایی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
اصل اتفاقات اخیر در رسانه‌ها رقم خورد / کف خیابان، چندان چیزی برای مردم مشهود نبود / این اتفاقات زودگذر، سطحی و میرنده است ولی نظام نامیراست و گزندی نخواهد دید / «اغتشاشات» پایان یافته؛ البته ممکن است شیطنت‌ها گاهی به طور پراکنده، مقطعی و جزیی ادامه پیدا کند 05 مهر 1401
یامین‌پور:

اصل اتفاقات اخیر در رسانه‌ها رقم خورد / کف خیابان، چندان چیزی برای مردم مشهود نبود / این اتفاقات زودگذر، سطحی و میرنده است ولی نظام نامیراست و گزندی نخواهد دید / «اغتشاشات» پایان یافته؛ البته ممکن است شیطنت‌ها گاهی به طور پراکنده، مقطعی و جزیی ادامه پیدا کند

وحید یامین‌پور معاون امور جوانان وزیر ورزش و دبیر شورای عالی جوانان گفت: اصل اتفاقات اخیر در رسانه رقم خورده بود و کف خیابان چندان چیزی برای مردم مشهود نبود با این حال حضور مردم در شهرهای مختلف کشور، آب تطهیری بود بر آلودگی‌ که برخی در شهرهای کشور ایجاد کرده بودند.