رامین نجاتی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
سرپرست شهرداری تالش استعفا داد 15 آذر 1401

سرپرست شهرداری تالش استعفا داد

مهران نجاتی که از اردیبهشت سال جاری مسئولیت سرپرست شهرداری تالش را بر عهده داشت از سمت خود استعفا کرد.