دکتر فرشید حسینی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
دانشمند تالشی مدیر هوش تجاری شرکت آمازون شد. 24 شهریور 1401

دانشمند تالشی مدیر هوش تجاری شرکت آمازون شد.

دکتر فرشید حسینی فرزند برومند و نابغه پر افتخار تالش به عنوان مدیر بخش مهندسی هوش سازمانی شرکت بزرگ آمازون آمریکا انتخاب شد.