دکتر ابتین حیدرزاده Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
مرکز غربالگری سرطان غرب گیلان در تالش راه اندازی می شود 26 آبان 1400
معاون علوم پزشکی گیلان در بازدید از ساختمان بیمارستان قدیم تالش خبر داد:

مرکز غربالگری سرطان غرب گیلان در تالش راه اندازی می شود

معاون علوم پزشکی گیلان از راه اندازی مرکز غربالگری سرطان غرب گیلان در شهرستان تالش خبر داد و گفت: راه اندازی این مرکز می تواند جمعیت قابل توجهی از هم استانی ها را در غرب گیلان پوشش دهد.