دفترچه خدمات درمانی Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
صدور دفترچه های تامین اجتماعی از اول اسفند در گیلان متوقف می شود 26 بهمن 1399

صدور دفترچه های تامین اجتماعی از اول اسفند در گیلان متوقف می شود

رئیس روابط عمومی تامین اجتماعی گیلان گفت: صدور دفترچه های تامین اجتماعی در این استان بر اساس برنامه کشوری از اول اسفندماه متوقف می شود و دفترچه های جدیدی صادر نخواهد شد.