دشت شقایق Archives - پایگاه تحلیلی خبری تالشان نیوز _ اخبار گیلان و تالشان
دشت شقایق تالش زیر پای تکثر بی حاصل نهادهای نظارتی 09 خرداد 1400

دشت شقایق تالش زیر پای تکثر بی حاصل نهادهای نظارتی

بار سنگین حفظ و حراست از مواهب طبیعی بر دوش جان بی درو پیکر و همیشه تنهای سازمان های مردم نهاد و رسانه هاست که با اگاهی بخشی بتوانند کاهلی نهاد های نظارتی امنیتی و انتظامی را جبران کنند